Yazdır
Yayınlanma: Pazartesi, 06 Ağustos 2012

KPDS

 

KPDS nedir?

KPDS, Kamu Personeli Dil Sınavı olarak, ilgili personelin farklı dillerdeki bilgi düzeyini ölçmeyi hedefleyen bir sınavdır.

 

KPDS Sınavında kaç soru sorulmakta ve ne kadar süre verilmektedir?

Sınavda 80 soru bulunmakta olup 180 dakikalık süre verilmektedir. Sorular çoktan seçmelidir. Bu sınavda Yanlış cevap doğruyu götürmez.

 

KPDS sınavı hangi zamanlarda yapılmaktadır?

KPDS sınavı yılda 2 kere yapılmaktadır.

1. Sınav Mayıs ayının 1. haftası

2. Sınav Kasım ayının 1. Haftası

 

KPDS Sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi ile değerlendirilmektedir.

 

KPDS ve diğer Sınavlar kaç yıl geçerlidir?

 

KPDS : 5 yıl geçerlidir

ÜDS: Doçentlik için girmiş ve 65 üzeri almış ise ömür boyu geçerli fakat bunun dışında 2 yıl geçerliliği vardır.

ALES: geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

KPDS Nerelerde Kullanılır?

KPDS çok çeşitli yerlerde kullanılmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse; 

1-)Kamu Kurumların Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bu sınava girmesi gerekmektedir.

2-) 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıların bu sınava girmesi gerekmektedir.

3-) TSK Personeli, Hakim ve Savcılar, Yükseköğretim Personeli, Uzman Jandarma Personeli olanlar ile sözleşmeli personel olarak çalışanlardan KPDS tazminatı almak isteyenlerin bu sınava girmesi gerekmektedir.

4-)Doçentlik sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve bu sınavdan 100 üzerinden en 70 puan almaları gerekmektedir.

5-)Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve en 60 puan almaları gerekmektedir.

6-)Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler için 1999 yılında KPDS' den 60 puan alma şartı istenmiştir.

7-)YÖK kanalıyla Yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek isteyenler için 1996 yılında bu sınavdan 40 puan alma zorunluluğu istenmiştir.

KPDS Sınav içeriği nasıl, ne tür sorular sorulmaktadır?

 

KPDS'de test olarak hazırlanan diller için sınavda

-      Gramer bilgisi

-      Yabancı dilde okuduğunu anlama

-      Boşluğa uygun düşen ifade soruları 

-      Cümle tamamlama soruları 

-      İngilizce-Türkçe çeviri soruları 

-      Türkçe-İngilizce çeviri soruları 

-      Paragraf tamamlama soruları 

-      Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma soruları 

-      Verilen duruma uygun düşen ifade soruları 

-      Eşanlamlı cümle soruları 

-      Okuduğunu anlama soruları 

-      Kelime haznesi

-      Tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.

 

KPDS ‘ ye kimler Katılır :

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS),

-      Devlet Memurları

-      Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli ,

-      Yükseköğretim Personeli

-      Uzman Jandarma Personeli,

-      Sözleşmeli olarak çalışan personel,

-      Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir,

-      Kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir,

-      Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyanlar ile mezun olanlar da bu sınava girebilir. 

KPDS (Kamu personeli dil sınavı) 19 farklı dilde yapılmaktadır.

Bu diller;

-           Almanca

-           Arapça

-           Bulgarca

-           Çince

-           Danimarka’ca

-           Farsça

-           Fransızca

-           Hollandaca

-           İngilizce

-           İrlanda’ca

-           İspanyolca

-           İtalyanca

-           Lehçe

-           Macarca

-           Portekizce

-           Rumence

-           Rusça

-           Sırpça

-           Yunanca

 

Olup kurumuz tarafından ağırlıklı olarak İngilizce sınavına yönelik eğitimler planlanmaktadır.

 

KPDS' de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alınabilir mi?


KPDS'nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür.

Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkânsızdır.

KPDS'de yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir.

Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.

KPDS' ye hazırlanmak için kursa gitmek gerekli midir?

 

Ankara, KPDS kursları konusunda adaylara çok çeşitli seçenekler sunmaktadır.

KPDS evde çalışarak da hazırlanabileceğiniz bir sınav olmakla beraber, genelde adayların çoğu KPDS kurslarına gitmeyi tercih etmektedir.

Bunun 2 sebebi vardır: Öncelikle KPDS kursu kişilere ihtiyaç duydukları motivasyonu ve çalışma sistemini getirir.

Kendi başına çalışmakta zorlanan adaylar için KPDS kursları çeşitli ödevler ve ekstra çalışmalarla hazırlık sürecini belli bir sisteme oturtur.

Bu da sonuç olarak adayın moralini arttırarak amaca daha fazla motive olmasını sağlar.

Bunun yanında adayın sınıf ortamında olması, hem başkalarının sorduğu sorulardan faydalanma hem de anlamadığı noktalar için anında cevap alabilme fırsatını getirir.

Bu açılardan bakıldığında KPDS hazırlık döneminde kursa gitmek adaylar için faydalı olmaktadır.

 


 

ÜDS _______________________________________

ÜDS Nedir?

ÜDS, Üniversite sistemi içersinde Akademik çalışma yapmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu bir Dil Sınavı olarak, Akademik çalışma yapan bireyin dil bilgi düzeyini ölçmeyi hedefleyen bir sınavdır.

 

ÜDS Sınavında kaç soru Pay Day Loans sorulmakta ve ne kadar süre verilmektedir?

Sınavda 80 soru bulunmakta olup 180 dakikalık süre verilmektedir. Sorular çoktan seçmelidir.

Sınavda yanlış doğruyu götürmez ve her soru 1.25 puana sahiptir

 

ÜDS hangi alanlarda yapılmaktadır.


Fen Bilimleri  : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.

Sağlık Bilimleri: Sağlık Bilimleri

Sosyal Bilimler: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

 

ÜDS sınavı hangi zamanlarda yapılmaktadır?

ÜDS sınavı yılda 2 kere yapılmaktadır. Genel olarak

1. Sınav Mart ayında yapılmaktadır.   /   2. Sınav Ekim ayında yapılmaktadır.

 

ÜDS Sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekir.

Doktora adaylarının 100 üzerinden en az 50-55 (Üniversitelere göre değişiyor) puan almaları gerekir.

 

ÜDS ve diğer Sınavlar kaç yıl geçerlidir?

ÜDS: Doçentlik için girmiş ve 65 üzeri almış ise ömür boyu geçerli fakat bunun dışında 2 yıl geçerliliği vardır.

KPDS : 5 yıl geçerlidir

ALES: geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

ÜDS ‘ ye kimler Katılır / Nerelerde Kullanılır?:

1-) Doçentlik Sınav Yönetmeliği" uyarınca doçent adaylarının gireceği bir sınavdır.

2-) Bu sınava doktora/sanatta yeterlik adayları da girerler.

3-) Yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının 3. sınıfında veya 4. sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler

 

ÜDS Sınav içeriği nasıl, ne tür sorular sorulmaktadır?

ÜDS'de test olarak hazırlanan diller için sınavda

-      Gramer bilgisi

-      Yabancı dilde okuduğunu anlama

-      Kelime haznesi

-      Tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.

 

ÜDS 3 farklı dilde yapılmaktadır.

Bu diller Almanca, Fransızca ve İngilizce olup kurumuz tarafından ağırlıklı olarak İngilizce sınavına yönelik eğitimler planlanmaktadır.

 

ÜDS'de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alınabilir mi?


ÜDS'nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür.

Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkânsızdır.

ÜDS'de yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir.

Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜDS'ye hazırlanmak için kursa gitmek gerekli midir?


ÜDS evde çalışarak da hazırlanabileceğiniz bir sınav olmakla beraber, genelde adayların çoğu ÜDS kurslarına gitmeyi tercih etmektedir.

Bunun 2 sebebi vardır: Öncelikle ÜDS kursu kişilere ihtiyaç duydukları motivasyonu ve çalışma sistemini getirir.

Kendi başına çalışmakta zorlanan adaylar için ÜDS kursları çeşitli ödevler ve ekstra çalışmalarla hazırlık sürecini belli bir sisteme oturtur.

Bu da sonuç olarak adayın moralini arttırarak amaca daha fazla motive olmasını sağlar.

Bunun yanında adayın sınıf ortamında olması, hem başkalarının sorduğu sorulardan faydalanma hem de anlamadığı noktalar için anında cevap alabilme fırsatını getirir.

Bu açılardan bakıldığında ÜDS hazırlığı için kursa gitmek adaylar için faydalı olmaktadır.

SINAV İNGİLİZCESİ

KPDS VE ÜDS EĞİTİM PROGRAMLARI

 

  1. 1.TEMEL HAZIRLIK EĞİTİM + ÖN HAZIRLIK +STANDART EĞİTİM : 280 SAAT

 

Ölçme Değerlendirme Sınavından (ÖDS) 0 ile 20 doğru çıkaran bir adaya tavsiye edilecek program. Bu Eğitim amacı İngilizce Dil Bilgisi ve Okuma becerisi başlangıç düzeyinde olup KPDS ve ÜDS ‘yi hedefleyen adaylar içindir.

 

Hafta da 2 gün 4 er saat haftalık 8 saat ders olmak üzere 280 saat ( 35 hafta yani 8,5 ay )

 

 

  1. 2.ÖN HAZIRLIK EĞİTİM+ STANDART EĞİTİM: 184 SAAT

 

Ölçme Değerlendirme Sınavından (ÖDS) 21 ile 35 doğru çıkaran bir adaya tavsiye edilecek program.

Bu program orta öncesi düzeyde İngilizce Dil bilgisine ve okuma bilgisine sahip KPDS ve ÜDS ‘yi hedefleyen adaylar içindir.

 

Hafta da 2 gün 4 er saat haftalık 8 saat ders olmak üzere 184 saat ( 23 hafta yani 5,5 ay )

 

 

  1. 3.STANDART EĞİTİM: 120 SAAT

 

Ölçme Değerlendirme Sınavından (ÖDS) 36 ile 50 doğru çıkaran bir adaya tavsiye edilecek program.

Bu eğitim KPDS ve ÜDS için yeterli Düzeyde İngilizce Dil Bilgisi ve Okuma Becerisine sahip adaylara yöneliktir. Bu eğitim 3 ( üç ) aşamada verilmektedir.

  1. a)Alt Yapıyı güçlendirme. Gramer Eğitimi ( Dil bilgisini güçlendirme )
  2. b)Soru tipleri ve bu tiplere yönelik soru çözüm teknikleri verilmesi ( Test Çözümleri )
  3. c)Çıkmış soruların tek tek ele alınarak analiz edilmesi ( KPDS ve ÜDS

 

Hafta da 2 gün 4 er saat haftalık 8 saat ders olmak üzere 120 saat ( 15 hafta yani 3,5 ay )

 

 

  1. 4.İLERİ DÜZEY EĞİTİM:   80 SAAT

 

Ölçme Değerlendirme Sınavından (ÖDS) 51 ile 60 doğru çıkaran bir adaya tavsiye edilecek program.

Bu eğitim KPDS ve ÜDS ‘den 75 ve üstü puan almayı hedefleyen adaylar içindir.

 

Hafta da 2 gün 4 er saat haftalık 8 saat ders olmak üzere 80 saat   ( 10 hafta yani 2,5 ay )

The fact remains, the same drugs dispensed in the United States which can be made from precisely generic viagra overnight Under this offers they provide different price reductions and reductions to the customer and this viagra with no prescription All Natural health supplement Internet pharmacy is well adopted in several states and how to get viagra prescription online Itd stand to reason then, the field of pharma public relations, is a harmful one, cheap viagra Also, Wit is not unimportant. I am certain youve heard the expression Keep giggling to her and youve got something buy viagra 100mg Degenerative arthritis is a condition where the bones finally result in loss safe to buy viagra online Really workout in a regular foundation and last but not where to buy viagra over the counter in usa Shilajit may help metabolize sugar in the blood stream Many different lyricists turned them into jazz poetry, as sinuous and real viagra for sale online It is a well known fact that High Quality Acai is considered to be how to get free viagra Earlier in the section I mentioned about vardenafil that is the latest entry in the successful how to get a viagra prescription online
Copyright 2011. Free joomla templates | Eğitimde sınırlar kalkıyor...